Thursday Aug 18, 2022

Har vi en Klimakrise?

fake-news-3801637.png

Demokratene Viken arrangerte foredrag med Klimarealistene sin marinbiolog, Morten Jødal, på Litteraturhuset i Oslo den 25. februar 2020.
Ingen ville stille som motkandidater fra den klima-hysteriske siden.

Vi har til og med statsstøttede faktaresistente hysterikere som ikke stiller, til tross for at de lever av våre skattepenger. Cicero alene har over 80 ansatte:

"– CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse med tilknytning til Universitetet i Oslo, og vår visjon er å forutse og svare på samfunnets klimautfordringer med forskning og formidling av høy internasjonal standard."

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All Rights Reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822